DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Kierownik - Justyna Zabłocka
tel. 022 58 93 182
e-mail: justyna.zablocka@aan.gov.pl

Dział Administracyjno-Gospodarczy w skład którego wchodzą:

 1. Kancelaria,
 2. Sekretariat,
 3. Archiwum Zakładowe

ZADANIA DZIAŁU:

Do zadań Działu należą sprawy administracyjno-gospodarcze z zakresu inwestycji, remontów oraz obsługi transportowej, a w szczególności:

 1. Administrowanie i utrzymywanie w należytym stanie użytkowanych budynków i pomieszczeń,
  1. Sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem porządku i czystości posesji i pomieszczeń w budynkach,
  2. Dokonywanie z udziałem pracownika odpowiedzialnego za BHP i P.POŻ oraz pracownika ds. obronnych i OC przeglądów technicznych budynków i pomieszczeń dla ustalenia niezbędnych potrzeb w zakresie prac remontowych,
  3. Sprawowanie nadzoru technicznego nad realizowanymi remontami,
  4. Sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem książki obiektu budowlanego wraz z wymaganą dokumentacją zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,
  5. Opracowanie planów remontów,
  6. Zlecanie przeglądów i konserwacji głównych instalacji urządzeń w budynkach archiwum,
  7. Dokonywanie zakupów oraz koordynowanie zaopatrzenia i obsługi transportowej,
  8. Wyposażanie budynków i pomieszczeń w określone przepisami ilości oraz rodzaje sprzętu i urządzeń potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania archiwum wraz z ich oznakowaniem,
  9. Planowanie i rozliczanie zadań kierowcy oraz pracowników obsługi,
 2. Obsługa kancelaryjna,
 3. Prowadzenie sekretariatu,
 4. Prowadzenie archiwum zakładowego AAN.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:9233