Archiwum Akt Nowych  
Archiwum Akt Nowych
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  
  ---------------------
  
  
  
  
  
  
  
  
Archiwum Akt Nowych Archiwum Akt Nowych
WYSTAWY ON-LINE
Władysław Raczkiewicz


Przemówienie noworoczne p. Ministra Władysława Raczkiewicza Prezesa Œwiatowego Zwiazku Polaków z Zagranicy, 21.12.1936r.; AAN, Œwiatowy Zwiazek Polaków z Zagranicy, sygn.485, s.1.


Przemówienie Prezydenta R.P. Władysława Raczkiewicza na posiedzeniu Rady Narodowej R.P. w dniu 30.IV.42. ku czci S.P. Paderewskiego, 30.04.4942 r.; AAN, Zbiór akt polskich władz emigracyjnych w Londynie, sygn. 1, s.36.


List Sekretariatu Osobistego Prezydenta Rzeczypospolitej do Ambasady R.P. w Londynie, 25.VI.1940; AAN, Ambasada R.P. w Londynie, sygn. 1736, s.4.


Życzenia urodzinowe dla Ignacego Jana Paderwskiego od Władysława Raczkiewicza, 1.VIII.1940r.; AAN, Ambasada R.P. w Londynie, sygn. 1736, s.20.


Opinia Stanisława Grocholskiego o Władysławie Raczkiewiczu skierowana do Jerzego Giedroycia, 7.7.1982r.; AAN, Spuscizna Stanisława Grocholskiego, sygn. 1750.


Życiorys Władysława Raczkiewicza; AAN, Akta Antoniego Pajaka, sygn. 77, s.2.


Podziękowania Władysława Raczkiewicza dla Rady Naczelnej Polskich UchodŸców w Palestynie za przesłanie życzeń imieninowych prezydentowi, 29.06.1946r; AAN, Akta Antoniego Pajaka, sygn. 77, s.8.


Depesza z Londynu (PAT) informujaca o smierci prezydenta Władysława Raczkiewicza, 11.06.1947r.; AAN, Akta Antoniego Pajaka, sygn. 77, s.21.


Prezydent Władysław Raczkiewicz w otoczeniu Naczelnego wodza Kazimierza Sosnkowskiego, ministra obrony narodowej gen. Mariana Kukiela i premiera Rzadu RP Stanisława Mikołajczyka oddaje ostatni hołd zmarłemu Naczelnemu Wodzowi sp. Władysławowi Sikorskiemu, 11.11.1943r.; AAN, Akta Antoniego Pajaka, sygn. 77, s.40.


Polak w Libanie. Biuletyn Zwiazku Polaków w Libanie, 15.06.1947r.; AAN, Akta Antoniego Pajaka, sygn. 77, s.60.


Zdjęcie z pogrzebu Władysława Raczkiewicza w Newark zamieszczone w Dzienniku Polskim i Dzienniku Żołnierza, 17.06.1947r.; AAN, Akta Antoniego Pajaka, sygn. 77, s.77.


 
Archiwum Akt Nowych

  Archiwum Akt Nowych