Archiwum Akt Nowych  
Archiwum Akt Nowych
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  
  ---------------------
  
  
  
  
  
  
  
  
Archiwum Akt Nowych Archiwum Akt Nowych
APEL


Skomplikowane powojenne losy Polaków spowodowały, że dokumenty Armii Krajowej uległy w ogromnym stopniu fizycznemu zniszczeniu, a to co ocalało zostało rozproszone w zbiorach prywatnych i publicznych. Rozproszenie to utrudnia - a czasem wręcz uniemożliwia sensowne i całościowe badania dziejów Armii Krajowej. Również dzisiaj, gdy zniknęły bariery cenzury a grono młodych historyków gotowe jest podjąć tematy z okresu okupacji, w tym także takie, które przed kilkunastu laty nie mogłyby być opracowywane.

Stąd tak bardzo cenna jest inicjatywa Archiwum Akt Nowych w Warszawie, zmierzająca do stworzenia informatora, dzięki któremu można by się dowiedzieć kto dysponuje jakimi materiałami źródłowymi do dziejów AK. Nie jest możliwe zarejestrowanie od razu wszystkiego, ale będzie to pierwszy ważny krok.

Jako badacz od lat ponad czterdziestu pracujący nad odtworzeniem różnych fragmentów dziejów AK, wiem doskonale jak ważna jest wiedza gdzie czego szukać i czego się spodziewać. Wielokrotnie natrafiałem na ważne dla mnie dokumenty już po napisaniu tekstu. Wielokrotnie musiałem porzucić temat, przekonany - niesłusznie - iż brak dokumentacji uniemożliwi mi dotarcie do prawdy. Stąd też bardzo mocno i z entuzjazmem, popieram inicjatywę pracowników AAN odbycia konferencji, podczas której posiadacze akowskich archiwaliów złożyliby o nich informację i w sumie powstałby informator - jakże dziś potrzebny.

 

prof. Tomasz Strzembosz

 
Archiwum Akt Nowych

  Archiwum Akt Nowych