Archiwum Akt Nowych  
Archiwum Akt Nowych
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  
  ---------------------
  
  
  
  
  
  
  
  
Archiwum Akt Nowych Archiwum Akt Nowych
UKRYTA HISTORIA

Projekt Ukryta Historia

Dokumenty Polskiego Państwa Podziemnego stanowią część dziedzictwa narodowego. Zostały one wytworzone przez konspiracyjne struktury państwowe - Armię Krajową, Delegaturę Rządu Na Kraj, Kierownictwo Walki Cywilnej zarówno w okresie konspiracji, Akcji "Burza", Powstania Warszawskiego, jak i po 1944. Zgodnie z zasadami dokumentowano bieżącą działalność, a wytworzone w tym procesie meldunki, rozkazy, raporty i sprawozdania były przechowywane w różnego rodzaju schowkach, skrytkach i kryjówkach spełniających rolę "archiwów zakładowych". Praktycznie wszystkie wytworzone wówczas dokumenty z uwagi na zasady konspiracji były w bardziej lub mniej skomplikowany sposób ukrywane przed okupantami. Część z dokumentacji ukryta na terenie Warszawy uległa zniszczeniu w trakcie Powstania Warszawskiego, część została po wojnie odnaleziona przez urzędy bezpieczeństwa, wreszcie inne zostały zniszczone przez samych żołnierzy chcących uchronić je przed UB. Jednakże warto podkreślić, że duża część "archiwów" pozostała nadal w miejscach ich ukrycia.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy i kilku lat w różnego rodzaju skrytkach odnalazło się szereg ważnych zbiorów archiwalnych Polskiego Państwa Podziemnego. Wśród nich można wymienić m.in.:
- Archiwum Dowództwa Narodowych Sił Zbrojnych odnalezione w skrytce zlokalizowanej wewnątrz szafy biurowej stojącej w gabinecie rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
- archiwum Kancelarii Komendy Okręgu Warszawskiego odnalezione w 2008 r. w kamienicy przy ul. Filtrowej 68 z dokumentami z okresu 1940-1943. (Znajdujące się w Muzeum Powstania Warszawskiego)
- Archiwum Komendy Obszaru Warszawskiego i Podokręgu Zachodniego "Hajduki - Hallerowo" z okresu sierpień 1944-styczeń 1945. (ponad 4000 stron dokumentów odkrytych w skrytce zlokalizowanej w łazience domu Michała Golańskiego oficera II Oddziału KG AK)
- Archiwum Kedywu Okręgu Warszawskiego AK odnalezione na działce domu w Milanówku.
- 1473 kart dokumentów archiwum Biura Studiów Przemysłowo-Gospodarczych Oddziału II Komendy Głównej AK umieszczonych w 7 szklanych słojach, a odnalezionych w czasie prac remontowych na terenie Centrum Szkoleniowo-Badawczego należącego do Laboratorium Kosmetycznego Dr Irena Eris SA przy ul. Puławskiej 107.
- Dokumenty Batalionu "Zośka" pochodzące z tzw. Skrytki "Giewonta" (Mirosława Cieplaka) odnalezionej w skrytce przy ul. Kwiatowej 10.
- dokumenty Zbrojnego Pogotowia Narodu (ukryte w przewodzie wentylacyjnym domu jednorodzinnego w Warszawie, przy ul. Boleckiej)
- dokumenty wywiadu Ekspozytury Białystok "Wschód" Okręgu Białystok ZWZ-AK (ukryte w Łapach na terenie domu należącego do oficera wywiadu Okręgu)
- dokumenty finansowe 4 Rejonu VII Obwodu "Obroża" AK ukryte w skrytce zlokalizowanej w skrzynce dla ptaków umieszczonej na terenie leśnictwa w Otwocku-Świdrze.
- archiwum placówki Wójcin Podobwodu Tomaszów Mazowiecki odkopane na działce należącej do dowództwa tej placówki.
Projekt ma za zadanie zwrócenie uwagi mieszkańców przede wszystkim na zachowane dokumenty i muzealia z okresu wojny i na miejsca, w których mogą one się nadal znajdować. Ma zwrócić uwagę na znaczenie dokumentów organizacji podziemnych z okresu II wojny światowej.
Projekt prowadzony jest przez Archiwum Akt Nowych jako miejsce gromadzenia dokumentów i Muzeum Powstania Warszawskiego jako miejsce przechowywania muzealiów.

Patronat medialny:

Sprawozdania miesięczne Kedywu Okręgu Warszawskiego AK odnalezione na działce domu w Milanówku.


Sprawozdanie Kedywu Okręgu Warszawskiego AK za miesiąc kwiecień 1944 roku. AAN, Armia Krajowa, ks. nabytków 3926.


Sprawozdanie Kedywu Okręgu Warszawskiego AK za miesiąc kwiecień 1944 roku. AAN, Armia Krajowa, ks. nabytków 3926.


Sprawozdanie Kedywu Okręgu Warszawskiego AK za miesiąc kwiecień 1944 roku. AAN, Armia Krajowa, ks. nabytków 3926.


Sprawozdanie Kedywu Okręgu Warszawskiego AK za miesiąc kwiecień 1944 roku. AAN, Armia Krajowa, ks. nabytków 3926.


Sprawozdanie Kedywu Okręgu Warszawskiego AK za miesiąc kwiecień 1944 roku. AAN, Armia Krajowa, ks. nabytków 3926.


Sprawozdanie Kedywu Okręgu Warszawskiego AK za miesiąc kwiecień 1944 roku. AAN, Armia Krajowa, ks. nabytków 3926.

Dokumenty Zbrojnego Pogotowia Narodu (ukryte w przewodzie wentylacyjnym domu jednorodzinnego w Warszawie, przy ul. Boleckiej).


Przypomnienie regulaminu służby polowej z 1923 r. AAN, Zbrojne Pogotowie Narodu, sygn. 1.


Pismo "Gozdawy" do Komendanta Głównego Z.P.N. z 29.10.1943 r. AAN, Zbrojne Pogotowie Narodu, sygn. 1.


Deklaracja Zjednoczenia Polskich Organizacji Niepodległościowych. AAN, Zbrojne Pogotowie Narodu, sygn. 1.


Statut Zbrojnego Pogotowia Narodu. AAN, Zbrojne Pogotowie Narodu, sygn. 1.

Dokumenty wywiadu Ekspozytury Białystok "Wschód" Okręgu Białystok ZWZ-AK (ukryte w Łapach na terenie domu należącego do oficera wywiadu Okręgu).


Wykaz posterunków nieprzyjaciela z 1943 roku. AAN, Akta Stefana Tkaczuka, sygn. 1.


Plan linii kolejowych. AAN, Akta Stefana Tkaczuka, sygn. 1.


Zestawienie skrótów i nazw wojskowych stosowanych przez okupanta. AAN, Akta Stefana Tkaczuka, sygn. 1.


Schemat raportów transportowych przygotowanych dla placówek wywiadowczych w Okręgu Białostok ZWZ-AK. AAN, Akta Stefana Tkaczuka, sygn. 1.


Plan stacji kolejowej Wołkowysk. AAN, Akta Stefana Tkaczuka, sygn. 1.


Rozkaz w sprawie raportów wywiadowczych z czerwca 1943 roku. AAN, Akta Stefana Tkaczuka, sygn. 1.

Dokumenty Samodzielnego Batalionu im. Brygadiera Mączyńskiego Narodowych Sił Zbrojnych.


O.de.B. Samodzielnego Batalionu im. Brygadiera Mączyńskiego NSZ. AAN, Samodzielny Batalion im. Brygadiera Mączyńskiego Narodowych Sił Zbrojnych, sygn. 2.


Ewidencja plutonu 12L. AAN, Samodzielny Batalion im. Brygadiera Mączyńskiego Narodowych Sił Zbrojnych, sygn. 2.


Rozkaz specjalny nr 3 z 15.07.1944 r. AAN, Samodzielny Batalion im. Brygadiera Mączyńskiego Narodowych Sił Zbrojnych, sygn. 3.


Zaświadczenie Nominacyjne Jerzego Bema z 1.12.1944 r. AAN, Samodzielny Batalion im. Brygadiera Mączyńskiego Narodowych Sił Zbrojnych, sygn. 3.


Materiały szkoleniowe. AAN, Samodzielny Batalion im. Brygadiera Mączyńskiego Narodowych Sił Zbrojnych, sygn. 4.

Dokumenty Batalionu "Zośka" pochodzące z tzw. Skrytki "Giewonta" (Mirosława Cieplaka) odnalezionej w domu przy ul. Kwiatowej 10 w Warszawie.


Materiały szkoleniowe. AAN, Zakład Historii II Wojny Światowej i Systemów Totalitarnych IH PAN, sygn. A309/66/2.


Materiały szkoleniowe. AAN, Zakład Historii II Wojny Światowej i Systemów Totalitarnych IH PAN, sygn. A309/66/2.


Wnioski z akcji "Wilanów". AAN, Zakład Historii II Wojny Światowej i Systemów Totalitarnych IH PAN, sygn. A309/66/1.


Meldunek o przebiegu napadu na posterunek lotników w akcji "Wilanów". AAN, Zakład Historii II Wojny Światowej i Systemów Totalitarnych IH PAN, sygn. A309/66/1.


Meldunek z akcji "Wilanów" Strefa. AAN, Zakład Historii II Wojny Światowej i Systemów Totalitarnych IH PAN, sygn. A309/66/1.

Dokumenty archiwum Biura Studiów Przemysłowo-Gospodarczych Oddziału II Komendy Głównej AK umieszczonych w 7 szklanych słojach, a odnalezionych w czasie prac remontowych na terenie Centrum Szkoleniowo-Badawczego należącego do Laboratorium Kosmetycznego Dr Irena Eris SA przy ul. Puławskiej 107.


Schemat PZT w Warszawie. AAN, Armia Krajowa - Dopływ.


Meldunek "Lombardu" z dnia 10.06.1944 r. AAN, Armia Krajowa-Dopływ.


Załącznik nr 1 do meldunku "Lombardu" z 10.06.1944 r. AAN, Armia Krajowa-Dopływ.


Meldunek miesięczny "Lombardu" 1/43. AAN, Armia Krajowa - Dopływ.


Sieć energetyczna Rejencji Ciechanowskiej. AAN, Armia Krajowa - Dopływ.

Archiwum Komendy Obszaru Warszawskiego i Podokręgu Zachodniego "Hajduki - Hallerowo" z okresu sierpień 1944-styczeń 1945. (ponad 4000 stron dokumentów odkrytych w skrytce zlokalizowanej w łazience domu Michała Golańskiego oficera II Oddziału KG AK)


Wniosek awansowy podchorążych. AAN, Akta Michała Golańskiego, sygn. 3.


Meldunek Obwodu "Głuszec" z 3.09.1944 r. AAN, Akta Michała Golańskiego, sygn. 3.


Wykaz absolwentów I-go kursu szkolenia młodszych dowódców piechoty. AAN, Akta Michała Golańskiego, sygn. 2.


Meldunek wywiadu ośrodka "Osa" z dnia 18.10.1944 r. AAN, Akta Michała Golańskiego, sygn. 13.


Meldunek Obwodu "Bażant". AAN, Akta Michała Golańskiego, sygn. 15.

 
Archiwum Akt Nowych

  Archiwum Akt Nowych