Archiwum Akt Nowych  
Archiwum Akt Nowych
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  
  ---------------------
  
  
  
  
  
  
  
  
Archiwum Akt Nowych Archiwum Akt Nowych

Zdjęcia z wystawyFragmenty wystawy przedstawiającej wizerunki Ciotek Cichociemnych w Warszawie 1997.Fragmenty wystawy przedstawiającej wizerunki Ciotek Cichociemnych w Warszawie 1997.Członkinie Komisji Historii Kobiet podczas pracy nad drugim tomem Słownika uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, od prawej: Bożena Kozakowa, Halina Szewczykowa, Lidia Wolska, Maria Jarnuszkiewicz, 2002.Nominacja generalska płk Marii Wittekówny, 1991.Zjazd Kombatantek i sesja Służba Polek na frontach II wojny światowej w Toruniu, od lewej:N.N., gen. Elżbieta Zawacka i przewodnicząca Komisji Historii Kobiet Bożena Tazbir-Tomaszewska, 1994Sekretarz Komisji Historii Kobiet Wanda Wirszyłło, 2002.Przewodnicząca Komisji Historii Kobiet Halina Szewczykowa, 2002Obecna siedziba Komisji Historii Kobiet w Archiwum Akt Nowych, ul. Hankiewicza 1Biblioteka Komisji Historii Kobiet, 2002

 
Archiwum Akt Nowych

  Archiwum Akt Nowych