Archiwum Akt Nowych  
Archiwum Akt Nowych
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  
  ---------------------
  
  
  
  
  
  
  
  
Archiwum Akt Nowych Archiwum Akt Nowych
ORGANIZACJA

Dyrektor
dr Tadeusz Krawczak
e-mail: krawczak@aan.gov.pl

Zastępca Dyrektora ds. merytorycznych
mgr Robert Gębicki
e-mail:gebicki@aan.gov.pl

Zastępca Dyrektora ds. administracyjnych
mgr Beata Bujak
e-mail:bbujak@aan.gov.pl

Adres
ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa,
tel. sekretariatu 022 58-93-118; fax 022 58 93 001 ,
e-mail: sekretariat@aan.gov.pl
e-mail: ksiegowosc@aan.gov.pl

ODDZIAŁ I
Opracowania zasobu

ODDZIAŁ II
Kształtowania narastającego zasobu archiwalnego

ODDZIAŁ III
Ewidencji i przechowywania zasobu

ODDZIAŁ IV
Informacji naukowej i udostępniania zasobu

ODDZIAŁ V
Archiwów społecznych

ODDZIAŁ VI
Informatyzacji

ODDZIAŁ VII
Konserwacji archiwaliów

Dział administracyjno-gospodarczy

Dział finansowo-księgowy

Samodzielne stanowisko ds. kadr i szkoleń

Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych

Samodzielne stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych

Samodzielne stanowisko ds. obronnych

Samodzielne stanowisko ds. BHP

 
Archiwum Akt Nowych

  Archiwum Akt Nowych