Archiwum Akt Nowych  
Archiwum Akt Nowych
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  
  ---------------------
  
  
  
  
  
  
  
  
Archiwum Akt Nowych Archiwum Akt Nowych
KONTAKT

Archiwum Akt Nowych
ul. Hankiewicza 1
02-103 Warszawa
email: sekretariat@aan.gov.pl
tel: 022 58 93 118, fax: 022 58 93 001

nr konta bankowego: 69 1010 1010 0009 2522 3100 0000

Pracownia Naukowa im. prof. Jerzego Skowronka
czynna:
poniedziałek - czwartek: 9.00 - 18.30
             piątek: 9.00 - 15.30
tel. 022 58 93 119

Dyrektor
dr Tadeusz Krawczak
e-mail: krawczak@aan.gov.pl

Zastępca Dyrektora ds. merytorycznych
mgr Robert Gębicki
email:gebicki@aan.gov.pl

Zastępca Dyrektora ds. administracyjnych
mgr Beata Bujak
email:bbujak@aan.gov.pl

ODDZIAŁ I
Opracowania zasobu
Kierownik - mgr Włodzimierz Janowski
tel. 022 58 93 100
email: aangp@aan.gov.pl

ODDZIAŁ II
Kształtowania narastającego zasobu archiwalnego
Kierownik - mgr Małgorzata Michalska
email:michalska@aan.gov.pl
tel. 022 58 93 186

ODDZIAŁ III
Ewidencji i przechowywania zasobu
Kierownik - mgr Eugenia Szymczuk
tel. 022 58 93 112
email: eszymczuk@aan.gov.pl

ODDZIAŁ IV
Informacji naukowej i udostępniania zasobu
Kierownik - mgr Dorota Gębicka
tel. 022 58 93 101
email: pracownia@aan.gov.pl

ODDZIAŁ V
Archiwów społecznych
Kierownik - mgr Mariusz Olczak
tel. 022 822 90 53
tel. 022 58 93 183
email: mariusz.olczak@aan.gov.pl

ODDZIAŁ VI
Informatyzacji
Kierownik - mgr Konrad Ufnal
tel. 022 58 93 172
email: konrad.ufnal@aan.gov.pl

ODDZIAŁ VII
Konserwacji archiwaliów
Kierownik - mgr Magdalena Wiercińska
tel. 022 58 93 131
email: filomena@aan.gov.pl

Dział finansowo-księgowy
Kierownik - mgr Grażyna Ptasznik
tel. 022 58 93 110
email:ksiegowosc@aan.gov.pl

Dział administracyjno-gospodarczy
Kierownik - Bogdan Latarski
tel. 022 58 93 198
email:b.latarski@aan.gov.pl

Samodzielne stanowisko ds. kadr i szkoleń
Kierownik - mgr Elżbieta Targaszewska
tel. 022 58 93 106
email:targa@aan.gov.pl

Służba Ochrony
tel. 022 58 93 174

 
Archiwum Akt Nowych

  Archiwum Akt Nowych