Archiwum Akt Nowych  
Archiwum Akt Nowych
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  
  ---------------------
  
  
  
  
  
  
  
  
Archiwum Akt Nowych Archiwum Akt Nowych
ZAMAWIANIE SKANÓW

Aby zamówić skany dokumentów archiwalnych w Archiwum Akt Nowych należy:

  • dokonać rejestracji w siedzibie Archiwum w Pracowni Naukowej (zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego),
  • wyszukać potrzebne dokumenty,
  • złożyć zamówienie na wykonanie scanów w Pracowni Naukowej,
  • przyjechać do siedziby Archiwum po odbiór skanów w kasie (I piętro, pok. 107). Przed odbiorem dokonuje się opłaty przelewem.

 

Pracownikom naukowym, badaczom przygotowującym publikacje, pracownikom archiwów państwowych oraz studentom przysługuje zniżka w wysokości 60% za 100 stron kopiowanych dokumentów (skanów lub kserokopii) w obrębie roku kalendarzowego, zamówienia powyżej tego limitu realizowane są wg stawek podstawowych. Urzędom państwowym przysługuje 100% zniżki na 10 stron kopiowanych dokumentów w związku z daną sprawą.

Archiwum może odmówić skanowania archiwaliów ze względu na ich stan zachowania oraz zastrzeżenia konserwatorskie.

W cenniku zamieszczone są szczegóły dotyczące opłat za usługę skanowania.

 
Archiwum Akt Nowych

  Archiwum Akt Nowych