Archiwum Akt Nowych  
Archiwum Akt Nowych
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  
  ---------------------
  
  
  
  
  
  
  
  
Archiwum Akt Nowych Archiwum Akt Nowych
SZKOLENIA, KURSY

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich z siedzibą przy ul.Bonifraterskiej 21/6 w Warszawie prowadzi kursy kancelaryjno-archiwalne.

Oferta Kursów adresowana jest głownie do pracowników instytucji znajdujących się pod nadzorem archiwalnym, koordynujących pracę, bądź pracujących w archiwach zakładowych, kancelariach, sekretariatach. Mile widziani są także pracownicy innych instytucji prowadzący składnice akt, registratury oraz zainteresowani pracą na stanowiskach archiwisty zakładowego lub referenta kancelaryjnego.

Kursy organizowane są w ciągu roku szkolnego od września do połowy czerwca, a terminy  rozpoczęcia kursu uzależnione są od  ilości napływających zgłoszeń. Zainteresowanych kursami prosimy o kontakt z panią mgr Dorotą Gębicką (email:gebicka@aan.gov.pl)

Szczegółowe informacje na temat kursów oraz karta zgłoszenia uczestnika znajdują się na stronie Stowarzyszenia Archiwistów Polskich http://www.sap.waw.pl/

 
Archiwum Akt Nowych

  Archiwum Akt Nowych