Archiwum Akt Nowych  
Archiwum Akt Nowych
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  
  ---------------------
  
  
  
  
  
  
  
  
Archiwum Akt Nowych Archiwum Akt Nowych
CENNIK

    W cenniku znajdą Państwo wysokość i zasady pobierania opłat:
  • za usługi reprograficzne dla celów naukowych realizowanych przez Archiwum Akt Nowych,
  • za usługi archiwalne realizowane przez Archiwum Akt Nowych.

pobierz cennik

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Likwidacja obrotu gotówkowego z tytułu usług świadczonych przez Archiwum Akt Nowych
Zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym nr 3 Dyrektora Archiwum Akt Nowych w Warszawie z dnia 3 lutego 2011 roku zlikwidowany został obrót gotówkowy polegający na przyjmowaniu wpłat gotówkowych oraz czeków z tytułu usług świadczonych przez Archiwum Akt Nowych.
Wszelkie należności za świadczone usługi - usługi reprograficzne oraz kwerendy winne być wnoszone wyłącznie w formie przelewu za pośrednictwem Poczty Polskiej, placówki bankowej lub własnego konta internetowego na podany rachunek bankowy:

ARCHIWUM AKT NOWYCH
ul. Hankiewicza 1
02-103 WARSZAWA
69 1010 1010 0009 2522 3100 0000

Zobacz zarządzenie
 
Archiwum Akt Nowych

  Archiwum Akt Nowych