Archiwum Akt Nowych  
Archiwum Akt Nowych
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  
  ---------------------
  
  
  
  
  
  
  
  
Archiwum Akt Nowych Archiwum Akt Nowych
SPIS ZESPOŁÓW

    W wykazie zespołów znajdujących się w Archiwum Akt Nowych znajdą Państwo takie dane jak:
  • numer zespołu
  • nazwę
  • daty
  • wielkość zespołu w jednoskach i mb

przejdź do spisu zespołów


-----------------------------------------------------------------

Wyłączenie zespołu z udostępniania.

Od dnia 1 stycznia 2012 roku wyłączony zostanie z udostępniania na okres około 2 lat zespół archiwalny nr 2/1102 Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Warszawie.

Pismo dyrektora Archiwum Akt Nowych.


W związku z koniecznością wykonania prac ewidencyjnych i zabezpieczających, działając zgodnie z § 9 ust.2-3 Zarządzenia nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie organizacji udostępniania materiałów archiwalnych w archiwach państwowych, postanawiam wycofać z udostępniania na okres do 30 września 2014 akta zespołu archiwalnego nr 2/51 Centralny Komitet Obywatelski Królestwa Polskiego w Piotrogrodzie sygn. 1-800 . Decyzja będzie obowiązywać od dnia 12 maja 2014 r. do czasu zakończenia wszelkich prac w ramach wskazanego wyżej terminu końcowego.

Decyzja Dyrektora Archiwum Akt Nowych w Warszawie.

 
Archiwum Akt Nowych

  Archiwum Akt Nowych