Archiwum Akt Nowych  
Archiwum Akt Nowych
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  
  ---------------------
  
  
  
  
  
  
  
  
Archiwum Akt Nowych Archiwum Akt Nowych

WITAMY

Archiwum Akt Nowych zaprasza na naszą stronę, z nadzieją że zachęci ona do następnych spotkań. Pragniemy ułatwić Państwu korzystanie z naszego zasobu oraz odpowiedzieć na nurtujące Was pytania, co można u nas znaleźć i jak należy szukać? Jeśli chcecie do nas przyjechać w linku "udostępnianie" znajdziecie informacje o godzinach otwarcia Pracowni Naukowych, pobrać zgłoszenie użytkownika, rewersy. Jeśli chcecie Państwo poznać nasz zasób lub zasób innych Archiwów Państwowych radzimy skorzystać z linku do Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i tam wejść w bazę SEZAM. Możecie Państwo korzystać także z usług świadczonych przez AAN, o cenach dowiecie się z zamieszczonego na stronie cennika. Będziemy Państwa informować także o organizowanych przez nas imprezach, kursach, promocjach książek. Życzymy miłej lektury.


-----------------------------------------------------------------

DECYZJA DYREKTORA ARCHIWUM AKT NOWYCH W WARSZAWIE Z DNIA 27 STYCZNIA 2015r.

W sprawie czasowego wyłączenia zespołu archiwalnego z udostępniania.

W związku z koniecznością opracowania metadanych dla potrzeb portalu internetowego i przeprowadzenia niezbędnych prac konserwatorskich, działając zgodnie z §9 ust. 2-3 Zarządzenia nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie organizacji udostępniania materiałów archiwalnych w archiwach państwowych, postanawiam wycofać z udostępniania na okres do 31 grudnia 2015r. akta zespołu archiwalnego nr 2/349 Komenda Główna Policji Państwowej w Warszawie w zakresie sygn. 1-1162.
Decyzja będzie obowiązywać od dnia ogłoszenia
Dyrektor Archiwum Akt Nowych Tadeusz Krawczak


-----------------------------------------------------------------

DECYZJA DYREKTORA ARCHIWUM AKT NOWYCH W WARSZAWIE Z DNIA 20 GRUDNIA 2013r.

W sprawie czasowego wyłączenia zespołu archiwalnego z udostępniania.

W związku z koniecznością opracowania metadanych dla potrzeb portalu internetowego i przeprowadzenia niezbędnych prac konserwatorskich, działając zgodnie z §9 ust. 2-3 Zarządzenia nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie organizacji udostępniania materiałów archiwalnych w archiwach państwowych, postanawiam wycofać z udostępniania na okres kolejnych 2 lat akta zespołu archiwalnego nr 2/1102 Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Warszawie.
Decyzja będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2014r. do czasu zakończenia wszelkich niezbędnych prac, a w szczególnych okolicznościach okres wyłączenia może zotać przedłużony. Możliwe jest także wcześniejsze przekazanie do udostępniania części zespołu, w odniesieniu do których prace ewidencyjno-konserwatorskie zostały definitywnie zakończone.
Dyrektor Archiwum Akt Nowych Tadeusz Krawczak


-----------------------------------------------------------------

Kontakt
ul. Hankiewicza 1
02-103 Warszawa
email: sekretariat@aan.gov.pl
tel: (022) 58-93-118, fax: (022) 58-93-001-----------------------------------------------------------------
  
 
Archiwum Akt Nowych

  Archiwum Akt Nowych